{{messages[0][0]}}

Pro forma bezwaarschrift

Een pro forma bezwaarschrift gebruik je net als een gewoon bezwaarschrift om op te komen tegen een besluit van de gemeente of tegen een boete. Je dient dit bezwaar expres zonder motivering in. Je krijgt zo meer tijd om de bezwaren goed te onderbouwen.

 

Begin hiernaast met het maken van een pro forma bezwaarschrift.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

  • Opgesteld door advocaten
  • Maak je contract op maat
  • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

  • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is het?

Een pro forma bezwaarschrift gebruik je net als een gewoon bezwaarschrift om op te komen tegen een besluit van de gemeente of tegen een boete. Je laat alleen opzettelijk de motivering weg om meer tijd te rekken. Bijvoorbeeld om advies in te winnen. In een pro forma bezwaarschrift leg je vast:

  • waar je bezwaar tegen maakt;
  • je persoonlijke gegevens;
  • maar niet waarom je het oneens bent met het besluit.

Waarom een pro forma bezwaarschrift opstellen?

Een bezwaarschrift indienen kost veel tijd. Je moet een bezwaarschrift binnen een bepaald termijn indienen. Dit is meestal 6 weken. Dien je het bezwaarschrift te laat in, dan wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen. Dit kun je voorkomen door een pro forma bezwaarschrift in te dienen.

In een pro forma bezwaarschrift staat de onderbouwing van het bezwaar nog niet vermeld. Op een later tijdstip mag je de bezwaren motiveren. Je hebt zo meer tijd om de bezwaren goed te onderbouwen.

Andere benamingen

Bezwaar op nader aan te voeren gronden

Tips & Opmerkingen

Lees het besluit waartegen je bezwaar wilt maken goed door. Let daarbij op de bezwaartermijn en waar je een bezwaarschrift naar toe moet sturen.

Strenge termijn
Voor (pro forma) bezwaarschriften geldt een strenge termijn: je moet binnen zes weken na het uitgeven van bijvoorbeeld de boete bezwaar hebben gemaakt. Een pro forma bezwaarschrift hoeft dus nog geen motivering te bevatten. Het bezwaar moet in die termijn binnen zijn. Als dit niet het geval is, wordt je bezwaarschrift niet eens in behandeling genomen.

Wij raden aan om een bezwaarschrift aangetekend te sturen. Op deze manier heb je bewijs dat je het bezwaarschrift op tijd hebt opgestuurd. Ook is het handig – en soms verplicht! – om een kopie van het besluit waartegen je bezwaar maakt bij te voegen. Vergeet niet de brief te ondertekenen! Anders voldoet het bezwaarschrift niet aan de eisen.

Bijlage

Het is belangrijk dat je (een kopie van) het besluit waartegen je bezwaar maakt, meestuurt met het bezwaarschrift.

Juridische uitleg

Een gewoon bezwaarschrift tegen een beslissing van de overheid, gemeente of een andere instantie moet aan een paar eisen voldoen:

  1. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
  2. de persoonlijke gegevens, en
  3. de gronden van het bezwaar.

Als je niet aan deze eisen voldoet dan wordt het bezwaar – eigenlijk zonder dat het gelezen wordt – afgewezen.

Voor een pro forma bezwaarschrift geldt dat je eis 3, de gronden van het bezwaar, nog niet vermeldt. Je geeft wel aan dat je de gronden nog zult aanvullen. Het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente, moet een nieuw termijn aan jou geven. Dit is meestal ongeveer 2-4 weken. Je hebt dan nog even de tijd om argumenten aan te voeren. Zo kan je alsnog je bezwaar motiveren.

Gerelateerd