Quitclaim portretrecht

Quitclaim portretrecht

Met een quitclaim portretrecht leg je alle afspraken vast die je maakt met de geportretteerde. Met de quitclaim portretrecht van Legalloyd krijg je:

 • Zekerheid: de afspraken die je met de geportretteerde maakt, zijn goed vastgelegd in een waterdicht en up-to-date contract.
 • Begeleiding: onze wizard helpt je verder en via de chat staan onze juristen voor je klaar.
 • Digitale kluis: je contract in Word en PDF, veilig online opgeslagen in je digitale kluis.

Maak hiernaast het contract. Of lees hieronder meer info over de quitclaim portretrecht.

Vragen? Neem contact met ons op. 


Lees meer

 • Opgesteld door advocaten
 • Maak je contract op maat
 • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Jeanne van Deuren

Wat is het?

Een quitclaim portretrecht is een overeenkomst waarmee de geportretteerde afstand doet van zijn portretrecht. Hij geeft met een quitclaim toestemming aan iemand om foto's, beeld- of geluidsopnamen te publiceren of te verveelvoudigen. Dit is vaak een fotograaf of uitgever. In deze quitclaim is onder andere vastgelegd:

 • dat iemand foto's, beeld- of geluidsopnamen mag maken van de geportretteerde;
 • dat de foto's, beeld- of geluidsopnamen gepubliceerd of verveelvoudigd mogen worden;
 • voor hoelang de toestemming geldig is.

 

Waarom heb ik het nodig?

Er is altijd toestemming nodig van de geportretteerde om bijvoorbeeld foto's te publiceren. Het portretrecht beschermt de privacy van de geportretteerde. Het is bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om het portret van bekende Nederlanders te gebruiken voor reclame, als zij daar zelf geen toestemming voor hebben gegeven. Met een quitclaim doet de geportretteerde afstand van zijn portretrecht. Zo kan de fotograaf of producent vrij gebruik maken van de foto's, beeld- of geluidsopnamen.

Andere benamingen

 • Model release
 • Portret vrijwaringsverklaring

Belangrijke tips

Portretrecht is niet hetzelfde als auteursrecht. De fotograaf heeft auteursrecht op de foto, de geportretteerde heeft portretrecht. De persoon die 'geportretteerd' wordt doet afstand van het portretrecht.

Hoe specifieker de quitclaim, hoe beter. Het is onredelijk om af te spreken dat de fotograaf bijvoorbeeld altijd en overal mag publiceren. 
 

Juridische uitleg

Een quitclaim wordt niet in de wet geregeld. De inhoud ervan is vrij te bepalen.
De geportretteerde heeft een verbodsrecht waarmee hij ongewenste publicaties kan stopzetten en zelfs schadevergoeding kan vorderen voor de geleden schade. Het verbodsrecht is sterker dan het auteursrecht van de fotograaf.

Er zijn twee verschillende vormen van portretrecht:

 • Portret in opdracht gemaakt: de geportretteerde heeft zelf opdracht gegeven om foto’s te maken, vb. foto’s van een bruiloft. De geportretteerde mag de foto zo veel mogelijk verveelvoudigen. De fotograaf mag het portret niet openbaar maken zonder toestemming van de geportretteerde.  
 • Portret niet in opdracht gemaakt: hier valt bijvoorbeeld onder straatfotografie, journalistieke fotografie. De geportretteerde kan zich alleen verzetten tegen openbaarmaking als hij daarvoor een redelijk belang heeft.

Gerelateerd