Legalloyd Blog - De Digital Services Act deel 3; hoe te handelen bij meldingen over content?

De Digital Services Act deel 3; hoe te handelen bij meldingen over content?

In de digitale wereld sta je als platformbeheerder voor de uitdaging: hoe beslis je over inhoud die illegaal is of in strijd is met jouw algemene voorwaarden? De keuzes die je maakt, bepalen niet alleen de integriteit van jouw platform, maar ook de ervaring van je gebruikers. Ontdek in dit blog hoe je effectief kunt omgaan met deze dilemma's, hoe je duidelijke regels opstelt en waarom dit zo belangrijk is.

Eind 2022 is de Digital Services Act (DSA) aangenomen.  Wil je hier meer over leren en ontdekken of jouw organisatie onder de DSA valt? Lees dan ons blog over de DSA in het algemeen.  In deze blog gaan we dieper in op het nemen van beslissingen op meldingen van gebruikers of derden. Mensen kunnen zulke meldingen maken via notice-and-action mechanismes, waarna je als platform een beslissing moet nemen. In deze blog bieden we handvatten voor het nemen van die beslissingen.

Welke content mag je niet plaatsen?

Content strijdig met de wet:

Illegale content verwijst naar materiaal dat in strijd is met de wet. Dit omvat zaken als auteursrechtschendingen, kinderporno, aanzetten tot haat, bedreigingen, enzovoort. Hoewel de DSA Europese regelgeving is, gaat het bij illegale content om strijd met de wet van het land waar je als platform gevestigd bent . Dit komt doordat de EU landen zelf laat bepalen wat zij illegale content vinden. Hoewel veel regelgeving door Europa nagenoeg gelijk is, bestaan er wel kleine verschillen. Als platformeigenaar ben je wettelijk verplicht om illegale content te verwijderen zodra je hiervan op de hoogte bent. Het verwijderen van illegale content is dus een verplichting en geen keuze.   Als je niet effectief handelt op meldingen over illegale content kan je aansprakelijk worden gesteld.

Content strijdig met algemene voorwaarden:

Als je een online platform hebt dan kan je ook zelf regels stellen aan de content die op jouw platform geplaatst mag worden. Denk aan naaktbeelden die niet wettelijk verboden zijn, maar wel door veel platforms worden verwijderd. Deze regels leg je vast in de algemene voorwaarden. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om op te nemen dat je geen spam en ongepaste taal op jouw platform wil hebben. Ook kun je opnemen dat je content die schadelijk is voor het imago van jouw platform niet accepteert. In tegenstelling tot illegale content, ben je niet wettelijk verplicht om deze content te verwijderen, maar het kan nog steeds van cruciaal belang zijn voor het behouden van een positieve gebruikerservaring.

Het is daarom raadzaam om een beleid voor de handhaving van je algemene voorwaarden te maken en dit duidelijk te communiceren naar je gebruikers. Maak deze regels over content zo specifiek mogelijk, op die manier weten gebruikers het best wat ze wel en niet mogen plaatsen. Ook weet je zelf in twijfelgevallen makkelijker of iets nou wel of niet strijdig is met je algemene voorwaarden   . Je kan bijvoorbeeld opnemen dat spam of ander ongevraagd direct contact in strijd is met je algemene voorwaarden.  Zo weet iedereen wat ze mag verwachten op jouw platform.

Welke maatregelen neem je?  

Verwijderen van Content:

Als aanbieder van een platform heb je de mogelijkheid om specifieke berichten, afbeeldingen, video's en andere soorten content te verwijderen die in strijd zijn met de wet of met je algemene voorwaarden . Dit proces houdt in dat je ervoor zorgt dat ongewenste of ongepaste content niet langer beschikbaar is voor andere gebruikers door het van je platform te halen.

Verbannen van een gebruiker:

Als platformaanbieder kun je gebruikers tijdelijk of permanent van je platform verbannen, afhankelijk van de ernst van de schending(en) en van je eigen beleid. Situaties waarin je kunt overwegen om een gebruiker te verbannen zijn:

             Ernstige schendingen: In gevallen van ernstige schendingen, zoals het plaatsen van illegale content, doelbewuste verspreiding van schadelijke software of bedreigend gedrag, kan je een gebruiker verbannen.

•             Negeren van waarschuwingen: Je kunt een gebruiker eerst een waarschuwing geven en de kans bieden om het gedrag aan te passen. Als de gebruiker de regels echter blijft schenden, kan je hem verbannen.

•             Herhaaldelijke schendingen: Als een gebruiker herhaaldelijk en opzettelijk je algemene voorwaarden schendt, kun je overwegen om de gebruiker te verbannen om de integriteit van je platform te beschermen.

 

Beperken van betalingen

Het kan zijn dat je als organisatie gebruikers, bijvoorbeeld influencers, betaalt voor het plaatsen van content. Ook kan het zijn dat gebruikers betalen voor content van andere gebruikers, maar dat dit geld ‘via’ jou gaat. Als gebruikers dan iets plaatsen dat strijdig is met de wet of je algemene voorwaarden, kan je ervoor kiezen om te stoppen met het uitbetalen aan deze gebruiker. Omdat dit een maatregel is met grote impact voor de gebruiker is het raadzaam om hiervoor eerst te waarschuwen. Zet deze maatregel dan ook bijvoorbeeld pas bij herhaaldelijke overtreding in. Neem je beleid hierover op in je algemene voorwaarden. Als je zelf als organisatie geen gebruikers betaalt hoeft dit natuurlijk niet.

 

Het verwijderen van inhoud of het verbannen van een gebruiker zijn serieuze maatregelen om de veiligheid en de gebruikerservaring van je platform te beschermen. Het is van belang om deze maatregel zorgvuldig, consequent en eerlijk toe te passen volgens de (beleids)regels die je hebt vastgesteld.

Het is aan te raden om, naast regels met betrekking tot content, ook het verwijderen en verbannen te verduidelijken in je algemene voorwaarden. Neem daarin ook op welke criteria je hanteert om te bepalen welke maatregelen je neemt, bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven. Op die manier weten gebruikers wat ze kunnen verwachten bij het overtreden van de regels.

Hoe stel je een gebruiker op de hoogte van een maatregel?   

Bovendien moet je altijd de melder en de gebruiker zelf inlichten over je beslissing, met daarbij een motivering voor de genomen beslissing. Hierin moet je in ieder geval de het volgende opnemen;

-             Welke maatregel je neemt en wat dat precies inhoudt.

-             Waar je die beslissing op gebaseerd hebt.

-             Of je bij de beslissing gebruik hebt gemaakt van geautomatiseerde middelen (denk aan algoritmes die de keuze tot verwijderen voor jou maken).

-             Als de content in strijd was met de wet; welke wettelijke bepaling de content strijdig mee was.

-             Als de content in strijd was met je algemene voorwaarden; welke bepaling uit je algemene voorwaarden de content strijdig mee was en waarom.

-             Hoe de gebruiker de beslissing kan aanvechten.

Al deze informatie moet je nauwkeurig maar duidelijk en gemakkelijk te begrijpen aan de gebruiker aanbieden.

Tot slot

Samengevat is het als platformaanbieder cruciaal om heldere regels op te stellen in je algemene voorwaarden met betrekking tot het verwijderen van ongewenste content en het verbannen van gebruikers. Met een notice-and-action mechanisme en een goede behandeling van meldingen, kan je zorgen dat jouw platform alleen op de door jouw bedoelde manier gebruikt wordt. Deze maatregelen zorgen ook voor duidelijkheid bij gebruikers, wat de kans op onwenselijke content al bij voorbaat vermindert. Bovendien biedt het voor jezelf houvast bij het nemen van beslissingen op verzoeken van gebruikers.

 

Valt jouw onderneming onder de DSA? Lees dan vooral ook de andere blogs in deze serie over de DSA. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om te weten hoe je aan de DSA voldoet. Om dit minder ingewikkeld te maken zetten wij in deze blogserie uiteen hoe je je voorbereidt op de nieuwe regels uit de DSA:

•             In de eerste blog, wat is het en voor wie geldt het, bespreken we de DSA en de toepassing ervan in het algemeen.

•             In de tweede blog, wat moet je weten over notice-and-action, bespreken we hoe je een notice-and-action mechanisme opstelt.

•             In de vierde blog, klachten en geschillen in het DSA-tijdperk, bespreken we hoe je een klachten en geschillen systeem op kan zetten.

 

Denk je na het lezen van deze blog dat jouw onderneming misschien onder de Digital Services Act valt? En wil jij weten hoe jij jouw onderneming het beste kan voorbereiden op deze nieuwe wetgeving? Neem dan contact op met Legalloyd Advocaten & Legal Tech. Wij hebben veel ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor online platforms.  

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.